Haber Detayı
20 Haziran 2020 - Cumartesi 14:29
 
Akçam: Emlak Danışmanlarının Yönetmeliğinde Değişiklik
Etimesgut Emlak Müşavirliği Dernek Başkanı Hakan Akçam, Emlak Danışmanlarını yakından ilgilendiren Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliklerinin ülkemizde 45 bin emlak danışmanını etkileyeceğini belirtti.
Ekonomi Haberi
Akçam: Emlak Danışmanlarının Yönetmeliğinde Değişiklik

Etimesgutta Emlak Müşavirliği Dernek Başkanı ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası yönetim kurulu üyesi Hakan Akçam, gazetemize yaptığı açıklamada; 05.06.2018 tarihinde gerçekleşen  Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişiklilerinin , bu yönde olacağını ve Ülkemizde 45.000 mensuba  sahip bir meslek açısından oldukça önemli olduğu, Bir an önce Emlak Kanunun Yapılmasının Şart olduğunu belirtti.

 
Halen Emlak Danışmanı olan ve Emlak Danışmanı olmak isteyen arkadaşların bunları okumasının önemli olduğunu bildiren Akçam, yeni değişiklikler ile ilgili olarak şunları aktardı:
 
 
TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ
 
1. Yönetmelikte geçen “taşınmaz” ibareleri “gayrimenkul” olarak değiştirilmektedir.
 
2. Gayrimenkul danışmanı (İş sözleşmesi ile çalışan personel) ve sorumlu gayrimenkul danışmanı (İşletme sahibi veya şirket yetkilisi) tanımları yapılmaktadır.
 
3. Gayrimenkul ticaretiyle iştigal eden bir işletmeye sözleşme ile bağlı bulunan işletmeler alt işletme olarak tanımlanmakta ve bu işletmelere alt yetki belgesi alma zorunluğu getirilmektedir (Bir işletmeye ait iş yerinde ayrı vergi ve oda kaydı ile çalışan bağımsız danışmanlar).
 
4. Yetki belgesinde ve alt yetki belgesinde yer alacak hususlar açıkça belirtilmekte, bu sayede hangi durumlarda yetki belgesinin yenilenmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmaktadır.
 
5. Yeni açılacak işletmeler için iş yeri ruhsatı yetki belgesi şartı haline getirilmektedir (Mevcut işletmelere ruhsat muafiyeti sağlanmaktadır.).
 
6. Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında gayrimenkul ticareti faaliyetinin bulunması şartı getirilmektedir. Bu üç kaydın tamamında gayrimenkul ticaretine ilişkin ifade olmalı; aksi halde yetki belgesi düzenlenemeyecek
 
7. Sorumlu gayrimenkul danışmanları için, kasten işlenen suçlarda yetki belgesi şartı olarak 5 yıllık ceza sınırı getirilmektedir. Ceza 5 yılın altında ise (maddede açıkça sayılan suçlar hariç) yetki belgesi düzenlenebilecektir.
 
8. İşkence, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, yetki belgesi verilemeyecek suçlar arasına eklenmektedir. Bu suçları işleyenler yetki belgesi alamayacak.
 
9. Yeni işletme açılabilmesi için 100 saatlik eğitimde başarılı olma şartı getirilmektedir (Eski işletmeler muaf).
 
10. Yeni işletme açılabilmesi için ortaöğretim mezunlarının en az iki yıl, ön lisans ve lisans mezunlarının en az bir yıl, yüksek lisans ve doktora mezunlarının ise en az altı ay staj şartı getirilmektedir(Eski işletmeler muaf).
 
11. Alt yetki belgesi şartları belirlenmektedir.
 
12. Yetki belgesi süresiz hale getirilmektedir (İptal edilinceye kadar geçerli).
 
13. Uygulanamayan, yetki belgesi askı süreçleri kaldırılmaktadır.Yetki belgesinin askıya alınmasına yönelik düzenlemeler yönetmelik kapsamından çıkarılmaktadır. 
 
14. Yönetmelik hükümlerine aykırılık nedeniyle hakkında üç takvim yılı içinde üç defa idari para cezası uygulanan işletmenin ve alt işletmenin yetki belgesi ve alt yetki belgesinin iptaline ilişkin düzenleme yapılmaktadır. İptal durumunda iki yıl süreyle yetki belgesi alınamayacaktır.
 
15. Sorumlu gayrimenkul danışmanlarının, sorumlu emlak danışmanı 
 
16. (Seviye 5); gayrimenkul danışmanlarının ise emlak danışmanı (Seviye 4) MYB alması zorunlu kılınmaktadır. (Daha önce seviye         5 alan gayrimenkul danışmanlarının hakları korunmaktadır.)
 
17. İşletmelere; sorumlu gayrimenkul danışmanlarını ve gayrimenkul danışmanlarını Bilgi Sitemine bildirme yükümlülüğü getirilmektedir (Geçiş süreci öngörülmekte ve süre verilmektedir bu bildirim için).
 
18. İnternet ortamında verilen ilanlara ilişkin hem emlakişletmelerine hem de internet sitelerine yükümlülükler getirilmektedir (Yetki belgesi kontrolü, yetkisiz verilen ilanların kaldırılması, yanıltıcı bilgilerin yasaklanması gibi).
 
19. Gayrimenkul ticaretine konu hizmetler yeniden düzenlenmektedir. Alım satım ve kiralama esas (olmazsa olmaz) bunların yanı sıra yapılabilecek işler tanımlanmaktadır.
 
20. Tapu ve kadastro müdürlükleri, icra dairesi müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri ve belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşların, yetkilendirme sözleşmesine konu gayrimenkulle ilgili bilgi ve belgeleri, bu sözleşme ile yetkilendirilen işletme ve alt işletmelere vermesini sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 
21. Yetkilendirme sözleşmesindeki üç aylık geçerlilik süresinin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır. Taraflar arasında belirlenebilecek.
 
22. Gayrimenkul ticaretiyle iştigal edilen iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunulamayacağı düzenlenmektedir.
 
23. Emlak işletmelerine, işletme adı kullanma ve bu ada işletme tabelasında yer verme zorunluluğu getirilmektedir.
 
24. Emlak işletmesinin bildirim ve bilgi verme yükümlülüklerini sadece yazılı olarak değil elektronik ortamda da yapabilmesine (Örneğin e-posta veya kısa mesaj ile) imkân sağlanmaktadır.
 
25. Yetkili olunmayan gayrimenkullere yönelik ilan verilemeyeceği ilke ve kural olarak Yönetmeliğe eklenmektedir.
 
26. Alt işletmenin taraf olduğu yetkilendirme, alım satıma aracılık, kiralamaya aracılık ve hizmet ortaklığı sözleşmelerinin, bağlı olunan işletme tarafından kontrol edilmesi zorunlu kılınmakta ve bu sözleşmelerdeki eksikliklerden işletme de alt işletme de sorumlu tutulmaktadır.
 
27. Tüm hizmetler için yetkilendirme sözleşmesinin asgari unsurları belirlenmektedir.
 
28. Alım satım ve kiralamalara ilişkin yetkilendirme sözleşmelerinde yer alacak zorunlu unsurlar yeniden belirlenmekte ve sadeleştirilmektedir.
 
29. İşletme ve alt işletmelerin, gayrimenkul maliki olmayan veya malik ya da tüm malikler tarafından yazılı olarak yetkilendirilmeyen kişiler ve site yönetimleri ile yetkilendirme sözleşmesi düzenlemesi yasaklanmaktadır.
 
30. Alt işletme sözleşmesi tanımlanmakta ve zorunlu unsurları belirlenmektedir.
 
31. Alım satıma aracılık, kiralamaya aracılık ve hizmet ortaklığı sözleşmelerinde yer alacak zorunlu unsurlar yeniden düzenlenmektedir.
 
32. İşletme ve alt işletmeler tarafından yalnızca yetki belgesine sahip işletmeler ve alt yetki belgesine sahip alt işletmeler ile hizmet ortaklığı sözleşmesi düzenlenebileceği; Bunun dışında, hizmet ortaklığı sözleşmesi düzenlenemeyeceği ve hizmet bedeli paylaşımı yapılamayacağı hükme bağlanmaktadır.
 
33. Gayrimenkul gösterme belgesinin birden fazla gayrimenkul için düzenlenebilmesine (tek belgede) imkân sağlanmakta ve zorunlu unsurları yeniden düzenlenmektedir.
 
34. Gayrimenkulü gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği (hiçbir koşulda) düzenlenmektedir.
 
35. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi düzenlenen hallerde, bu sözleşmenin düzenlenmesi ile hizmet bedeline hak kazanılacağına dair hüküm eklenmektedir.
 
36. Alım satım ve kiralamaya aracılık hizmetlerinde hizmet bedelinin, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit olarak paylaşılarak ödeneceği belirtilmektedir.
 
37. Bir gayrimenkulün alım satımı hususunda alıcı ve satıcı, kiralanması hususunda ise kiracı ve kiralayan ile ayrı ayrı yetkilendirme sözleşmesi yapılmış olması durumunda sadece bir hizmet bedeline hak kazanılabileceği hükme bağlanmaktadır. Yani, aynı gayrimenkulde birleşen alım satım ve kiralama işlemlerinde iki adet yetkilendirme sözleşmesi olsa dahi bir hizmet bedeli alınabileceği ve bu bedelin paylaşılacağı hüküm altına alınmaktadır. 
 
38. Alt işletmeninYönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve aykırılığın bağlı olunan işletmenin kontrolündeki hususlara ilişkin olması durumunda işletme ve alt işletme hakkında ayrı ayrı idari para cezası uygulanacağı düzenlenmektedir.
 
39. Geçiş süreci uzatılmamaktadır.
Kaynak: Editör: İbrahim Keskin
Etiketler: Akçam:, Emlak, Danışmanlarının, Yönetmeliğinde, Değişiklik,
Yorumlar
Haber Yazılımı