Haber Detayı
30 Eylül 2014 - Salı 02:37
 
Levent Gök, Ankara Ana Ulaşım Planı'nı Sordu
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TBMM'de Ankara Ana Ulaşım Planı ile ilgili soru önergesi verdi.
Siyaset Haberi
Levent Gök, Ankara Ana Ulaşım Planı'nı Sordu

Gök, Ankara Ana Ulaşım Planı'nı TBMM gündemine taşıyarak Başbakan Davutoğlu'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi ve "Ankara Ana Ulaşım Planı (AUAP 2038) kime, hangi koşullarda sipariş edildi?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Gazi Üniversitesi Protokolünde neler var, neler yok?" diye sordu.

İşte Gök'ün yazılı soru önergesi:

1-Ankara Ulaşım Ana Planı(AUAP) adıyla anılan çalışma kim tarafından yapılmıştır?

2-Böyle bir çalışmanın tarafları, katılımcıları kimlerdir? Proje koordinatörünün,  makina mühendisi olduğu halde, "mimarlık" ve "çevre uzmanı" "ulaşım uzmanı" olduğu yönünde unvan kullandığı iddiaları doğru mudur? Proje yürütücüsü yardımcısı hakkında "şehir planlamacısı" lisans diploması olmadığı yönünde bir dava açılmış mıdır?

3-AUAP 2038 Ankara Ana Ulaşım Planı yapılması için Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 2013 yılında yapılan protokolün bir yıl süreli olduğu doğru mudur?

4-Doğru ise protokolün süresi ne zaman dolmaktadır, Ankara Ulaşım Ana Planı tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa akıbeti nedir?

5-Protokol hükümlerine göre;  üst ölçekli Ankara kentinin yeni nazım imar planı yapılması öngörülürken; Haziran ayında çıkarılan “Mekânsal planlar yönetmeliği” ile “nazım plan”  yerine “strateji planı” kisvesi altında şema ve krokilere dayalı bir üst planlama sürecinin getirilmesini,  başta protokol hükümlerine , “planlama disiplini” ve imar kanunu ile bağdaşır buluyor musunuz?

6-Basına yansıyan meslek odaları ve uzman görüşlerinde; AUAP 2038 analiz kitapçıklarından, sonuç ürün olan bir kentsel ulaşım ve nazım imar planına gidilemeyeceği ve yetersiz olduğu belirtildiği halde aksine ısrarın dayanağı nedir?

7-AUAP 2038 Ankara Ana  Ulaşım Planı çalışması üniversitenin döner sermaye çalışması mıdır? İlgili Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığı ve Kurulunun onayı var mıdır?

8-Çalışma Döner Sermaye çalışması ise üniversitenin zan altına girmemesi ve etik açıdan çalışmaya ait orijinal rapor ve plan paftalarının Belediyeye(işverene) tesliminden önce “Üniversite Çalışmasıdır” şeklinde “noterlikçe belgelenmesi düşünülmüş müdür?

 

9-AUAP 2038 Üniversite Proje ofisi yürütücü yardımcısının yazılı basına yansıyan haberlerinde;  "ODTÜ yollarının geçmesini istemezdim "  ifadesinin yolla ilgili olarak proje ruhuna ve öngörülerine aykırı bir gelişme sayıldığı biçiminde iddialara yol açması karşısında duruma netlik kazandırmak üzere bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?

 

 

10-Üniversite web sayfasında çalışmanın 70 günde hazırlanarak belediyeye sunulduğu duyurusu yapıldığında, meslek odalarının “mevcut üst ölçek plan ulaşım kararlarına” göre dava konusu edilen çeşitli  "alt ölçek ulaşım proje"  sahalarında ve yol çalışması ile kapatılan güzergâhlardan etkilenen ana ulaşım koridorlarında anket çalışmalarının ve araç sayımlarının yoğunlaşarak devam ettirilmiş olması yani yollar kapalı iken yoğunlaşmayla yapılan sayım ve anketlerin geçersiz sayılması gerektiği açık değil midir? Bu durumda sayım ve anketlerden sağlıklı sonuçlar elde edilmesi mümkün müdür?  

11-Çalışmanın analizleri ve kullandığı yöntemin sonucundan bir nazım kent ve ulaşım planı çıkmayacağı açık olan ve yapılan analizler bir trafik etüdü çalışması ile boyutlu iken bu analiz kitapçıkları bir nazım planın gerektirdiği analitik etüt ve analizler içermediğine göre çalışmayı sil baştan ele almayı düşünüyor musunuz?

12-Bu çerçevede, bahse konu haberlerin AOÇ, teleferik ve benzeri belediye uygulamalarının da talimat ve sipariş yolu ile üst plana uygunluğu sorgulanmadan ve fizilibilite raporları hazırlanmadan yeni Plana işleneceği, derpiş edileceği yolundaki yaygın endişe ve iddialara karşı zevahiri kurtarma girişimlerinden olduğu, bu kapsamda belediye ile danışıklı döğüş içinde bulunulduğu yorumlarından sakınılmasını kolaylaştıracak somut bir açıklamayı ne zaman yapacaksınız?

13-Basına yansıyan haberlerde proje yürütücüsü,  müellif üst kadrosunun; meslek formasyonları itibariyle  "şehir planlamacısı" dışında, mesleki açıdan ehil olmayan akademisyenlerden oluştuğu doğru mudur? Bu kişiler kim tarafından atanmıştır? "Projeye Dönemsel Katkı Verenler" isim listesine, çalışma bittikten sonra  eklenen şehir plancıları, proje yürütücülerinin hatır gönül arkadaşları mıdır? Ne amaçla kim tarafından eklenmiştir?

14-Koruma planlaması konusunda uzman olmadığı ve yayınları olmadığı halde AUAP Proje çalışanlarından bir öğretim üyesi, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı bir şekilde rektör tarafından koruma kurulu üyeliklerinde görevlendirilmiş midir?    

15-Ankara kent genelinde yapılan üniversite çalışmalarının;  sağlıklı işlemesi, kamusal kaynakların ve kamu parasının boşa gitmemesi için,  “teknik  ve bilimsel etik açısından”   bu haliyle devam etmesi konusundaki ısrardan vazgeçilmesini sağlayarak proje yürütücülüğü ekibine   Şehir Planlama Bölüm Kurulu ve Başkanının onayı olmaksızın meslekten olmayan kişileri atayan Gazi üniversitesi Rektörü hakkında bir soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz?

Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: CHP, Ankara, Milletvekili, Levent, Gök, TBMMde, Ankara, Ana, Ulaşım, Planı, soru
Yorumlar
Haber Yazılımı