Haber Detayı
03 Ocak 2021 - Pazar 19:50
 
Sincan Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Sincan Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk Belediye Meclis Toplantısını 4 Ocak 2021 Pazartesi günü yapacak. 5 gün sürece olan toplantının gündemi şu maddelerden oluşuyor.
Sincan Haberi
Sincan Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

SİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                 Sincan Belediye meclisi, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.01.2020 Pazartesi günü saat 15.30’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda OCAK ayı olağan toplantısını başlatacak.

 

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

1- Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.

2- Denetim Komisyonu oluşturulması ve üye seçimi ile ilgili başkanlık yazısı.

3-  Belediyemizce yapımı devam eden “Sincan Belediyesi Kültür Merkezi” inşaatı işinin tamamlanması için, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi” ödeneğinden 1.000.000,00 TL’nin şartlı bağış olarak alınması ile ilgili başkanlık yazısı.

4-  Belediyemiz ile Bolu ili Dörtdivan belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili başkanlık yazısı.

5- Gökçek Mahallesi’nde (tapu kayıtlarında Sincan Mahallesi’nde) yer alan, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Belediyemize tahsisli, 100901 ada 2 parsel numaralı taşınmaz 6753,00 m² yüzölçümlü arsanın talebimiz üzerine, değeri karşılığında mülkiyeti Sincan Belediyesi’ne ait, 9 adet imar planında Dini Tesis Alanı vasıflı taşınmazların, kısmen veya tamamen karşılayacak değeri karşılığında trampa yoluyla kamulaştırılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

6-  Çoğlu Mahallesi 1702 ada 1 numaralı parsel ile Fevzi Çakmak Mahallesi 1276 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

7- Ahi Evran Mahallesi 377 ada 14 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

8-  Sincan İlçesinde Yençok:Serbest Yapılaşma Koşuluna Sahip Fakat İşlem Yapılmamış Alanlara Yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

9- Cumhuriyet Mahallesi 115 ada 1 numaralı parseldeki Yençok:Serbest yapılaşma koşulundaki taşınmaza yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.

10-  Gazi Mahallesi 104 ada 13,14, ve 22 numaralı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.

11- Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlarımızda bulunan işyerleri için uygulanacak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı Beher m2, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Basılı Evrak, Canlı Müzik İzin Ücreti, Teftiş Defteri ve Yıpranmış Tahrip Olmuş vb. Yenileme Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

12- Yenipeçenek ve Çiçektepe Mahalleleri Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan konut alanı dışındaki alanlara yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

13- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince talep olması halinde isteyenlere verilecek meclis ihtisas komisyonu raporları maliyet bedelinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.

14- Mustafa Kemal Mahallesi 13. Cadde-205. Sokak arası 1386 ada yanında bulunan (723 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

15- Cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla belediyemizce yapılan çalışmaların çevremize sağlayacağı katkılar ile çevre bilincinin artırılmasına yönelik yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

16-  İlçemizde faaliyet gösteren, Kasap esnafının, olası sorunlarının incelenmesi, araştırılması ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

17- Sporun, gençlerin sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimine sağladığı olumlu etkilerin değerlendirilmesi ve yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.

18 - Belediyemizce miniklere yönelik düzenlenen “Zeka ve Akıl Oyunları” temalı eğlenirken öğrenme etkinliğinin anne ve bebeklere sağladığı pozitif katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.

19 - Ankara Evi konseptinde, vatandaşların hizmetine sunulan güngörmüşler konağı ve hanımlar konağının, tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak adına sağladığı yararların değerlendirilmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu raporu.

20 - Belediyemiz ile Kırıkkale ili ve İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilip güçlendirilmesi maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.

21 - İsraf ve Tasarruf konusunda, dünyamızı, çevremizi, zamanımızı ve sahip olduklarımızı nasıl kullanmamız gerektiği hakkında toplumsal bilincin artırılması maksadıyla yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Tüketici Hakları Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporu.

22- Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan, fiziksel, dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.

23 - Tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ve ödenecek olan ücretlerin belirlenmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: Sincan, Belediyesi, Ocak, Ayı, Meclis, Toplantısı, Gündemi,
Yorumlar
Haber Yazılımı