Yazı Detayı
24 Şubat 2017 - Cuma 13:31
 
"Ara Buluculuk"mu, "Pazarlık" Dönemine mi Girdik?
Tahir Çalgüner
tcal1969@yahoo.com
 
 

İmar Planı Davalarında; "Ara Buluculuk" mu , "Pazarlık" Dönemine mi Girdik ?

Bir Ankara Büyükşehir belediyesi meclis "ANA KARARI" üzerine..

Alt ölçekli planların üst ölçekli planlara uygunluğu ve birlikteliği planlama kademelenmesi içindeki yeri  bütüncü planlamanın  ilkedel özüdür.

Bir Kentsel makro ölçekli fiziki üst ölçekli planın; Kentiçi (innercity) alanlardaki;  "alt ölçekli" imar  planları ve davaları için belirleyici olmayacağı, Kent dışı, yapılaşmamış (outercity) alanlardaki olası alt ölçekli imar  davaları için geçerli olacağına  dair , 13. ocak 2017 tarihli (116 sayılı ) Ankara Büyükşehir Belediyesinin planın bütünlüğü ilkesine  ve imar hukukuna meydan okuyarak verdiği meclis kararı herkesi şaşırttı.Bu belediye meclis kararı  yargıya götürülmedi.

Böyle bir kararın uygulamada karşılık bulması;  ancak ve ancak şu şekilde olur. Davacı kurum ile belediye  arasındaki dava pazarlığı ile sağlanabilir.

Bu bağlamda ; bu  meclis kararı sonrası;  meslek  odaları tarafından ,açılan ve açılacak  tüm yeni ve eski  alt ölçekli imar davalarını yakın takipe alınması gerekir.

Eğer davacı,(meslek odası) dosyadaki herhangi bir   alt ölçekli imar konusu ile ilgili  bir davada, üst ölçekli bir plana referans vermeyecek esastan  talepli bir dava  dilekçesi  verirse ; davalı tarafta sesini çıkarmazsa (belediye),  Hakim  zaten dosyadaki talebe göre karar verecektir.

Bir oda başkanının  yakın dönemde basına bir açıklaması olmuştu. Şöyle diyordu: "Belediyeye yüzlerce dava açtık... bu konudan bizde rahatsızlık duyoruz." Bu ifadelerin satır aralarını iyi okumak gerekir diye düşünüyorum.

Eğer taraflar arasında ; "parsel parsel" yada "yarı yarıya" bir dava açma  gizli bir iş bölümü  veya  Ankara'yı ikiye bölerek, dava tenzili yapılmış ise;  bunun mesleki açısından etik ol(a)mayacağı ortadadır.

Meslek odalarının,  olur olmaz konularda davalar açtığı bilinen bir durumdur.Dava kalitesi ve başarı niteliksel kriterlerle ölçülür niceliksel olarak değil.

Meslek odalarının;   AUAP 2038 / Ankara Çevre düzeni  ana planını bu haliyle yapan ve onaylayan kurumlara ve  müdahillerine dava açıp açmaması  veya açarsa da;  hangi konuda ve özellikle yukarıda bahsettiğim ana endişeye ve ilgili meclis kararının bizzat kendisine mi  yönelik olur ? Bu sürecin titizlikle takipinin yapılması gerekir.Alt ölçekli planların  kaderini belirleyecek bu düzenlemeden biran önce dönülmelidir.

 
Etiketler: "Ara, Buluculuk"mu,, "Pazarlık", Dönemine, mi, Girdik?,
Yorumlar
Haber Yazılımı