Yazı Detayı
20 Eylül 2021 - Pazartesi 08:59
 
MEDYA ve TERÖR
Dr. İmbat Muğlu
imbat.muglu@facebook.com
 
 

Gazete, dergi, posta, faks, radyo, cep telefonu, çağrı cihazı, televizyon ve internet gibi basın, yayın, iletişim organları vasıtası ile aktarılması gereken bilgileri topluluklara ulaştırma amacıyla üretilmiş araçların bütünü medya olarak ifade edilmektedir. Son çeyrek asırda  teknolojinin giderek kendini yenilemesi medya araçları içinde internet kullanımının yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

 

İnternetin bu döneme damgasını vurması sonucu yeni iletişim ve haberleşme kanalları ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu haberleşme kanallarından en önemlisi bir anda milyarlarca insan tarafında kullanılan sosyal medya platformlarıdır. Hayatın her alanına giren sosyal medya eğer bilinçli şekilde kullanılırsa çok faydalı bir araçtır. Lakin aşırıya kaçılması ve bilinçsiz kullanımı hayatın en değerli öğesi olan zamanı bilinçsizce tükettiği gibi bazı mecraların; suç, propaganda, terör, örgütsel faaliyet paylaşımları ve yalan içerikli sunumlarına da dolaylı yada dolaysız olarak aracı olunmaktadır.

 

Teknolojideki bu hızlı gelişmeler ve değişimler  insanoğlunun dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna ulaşmasının artık parmaklarının ucuna yada ağzında çıkan sesli mesaja indirgenmiş durumda olması bir o kadar güzel iken bir o kadar da tehlike arz etmektedir. Medya aracılığıyla ulaşmada ki bu kolaylıklar ve gelişmeler  hayatı kolaylaştırdığı gibi bir anda dünyanın diğer ucundaki bir olumsuzluğu kendi toplumunda görmene de neden olmaktadır. Günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunların başında güvenlik ve terör gelmektedir. Terörizme karşı devletler bölgesel tedbir almış olsalar da, bazen bu tedbirlerin yetmediğini onun için de terörizmin bertaraf edilmesi için bir çok devletin ortak hareket etmesi gerektiğine son 20 yılda özellikle yaşayarak görmüş olduk.

 

11 Eylül 2001 tarihinde Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırıların ardından başlayan "yeni dünya düzeni" ve "terörizmle mücadele" yeni güvenlik stratejilerini de beraberinde getirdi. Saldırılarla beraber sadece ABD'de değil tüm ülkelerde ulusal güvenlik algısı değişti ve terörizmle top yekun  mücadele etme dönemi başladı. Her ne kadar küresel terörizm ve terörizmle mücadele bu dönemde gündemde olmuş olsa da kim kimin için terörist  belli değil. En bariz örneğini an itibariyle Suriye’de ve bir çok ülkede yaşamaktayız. Yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de 40 bin masum insanın ölümüne sebep olan bebek katili PKK terör örgütü Suriye’de aynı terörist kadro ile farklı isim kullanarak terör faaliyetlerine devam etmesine rağmen ABD tarafından terör örgütü olarak nitelenmemekte; hatta beraber çalışılabilecek gruplar olarak değerlendirilmektedir.

 

Türkiye’nin NATO’da en büyük müttefiki konumunda olan ABD maalesef  Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ile işbirliği yapmış, her türlü desteği, silahı ve teçhizatı bu kanlı örgüte adrese teslim etmiştir. Durum bu iken küresel terörizm ile mücadele haliyle sekteye uğramaktadır. Silahlı unsurlar arasında olan bu çıkmaz yakın tarihte medya alanında ki mücadelede de benzer olaylara gebe olacağı kaçınılmazdır. Terör ve terörizm ile mücadele; sadece sahada silahlı kuvvetler, askeri araç ve gereçler gibi geleneksel yöntemler ile değil, aynı zamanda çok hızlı gelişen iletişim teknolojisi ve sosyal medya araçları alanında da teröre karşı savaşta etkin kullanılması zorunlu bir hal almıştır. Terör örgütlerin en büyük hedefi yaptığı eylemlerin bir anda çoğunluğa ulaşmasını sağlamak iken bu kitle iletişim ağlarının insanlık düşmanı olan bu kanlı örgütlerin eline geçmesi toplumların birlikte aynı kararı alarak engellenmesi mümkün olabilir. Terör örgütünün medya üzerinde gerçekleştirmek istediği bu hedefin en önemli gayesi toplumu psikolojik olarak çökertmeye çalışmak ve toplumun devlete karşı güven eksikliğini yaratmaktır.

 

Hızlı ulaşımın eseri olan medya kanallarını kullanan terör örgütleri propagandaları için yakın zamanda gazete, radyo ve televizyonu yaygın olarak kullanırken günümüzde ise daha çok interneti kullanmaya başlamışlardır. Erişimin çok kolay olması nedeniyle internet terör örgütlerin gözdesi olmuş durumdadır. Örgüt militanları ve destekçileri sosyal medya kanalları içinde en etkin olarak Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube kullanmaktalar. Çünkü bu sosyal ağlar vasıtası ile aynı anda milyonlarca hatta milyarlarca takipçiye ulaşma ve etkileme imkanına sahipler.

 

Terör örgütleri tasarlanmış birçok teşvikler sunup gençlerin hassasiyetlerine sistemli bir şekilde hitap etmektedirler. İnternet, ucuz, kolay erişilebilir ve ucuz ve kimlik gizlemek için mükemmel bir yapıya sahiptir. Pek çok terör örgütü gençleri kendi taraflarına çekmek ve üyeleri yapmak için interneti bir araç olarak kullanmaktadır.[1] Günümüzde terör örgütleri  bu sosyal ağlar vasıtaları sayesinde her türlü algıyı yaratma, devlet yöneticilerini eleştirme, propaganda, eylemsel faaliyetler için taraf toplama, elaman temini, maddi çıkar sağlama, araştırma, planlama ve koordinasyon gibi örgüte fayda sağlayacak şeklinde kullanmasıyla eline büyük bir güç geçirmiş olmaktadır. Ve gerçek şu ki; her türlü alt yapıyı yaparak sosyal medyaya kolay ulaşımı sağlayanda devletlerin kendisidir. Terörizmin amaçlarından biri de planladıkları eylemsel faaliyetlerin ardından hedefe verilen tahribatın büyüklüğü değil,  eylemin medya araçları vasıtası ile toplum üzerinde  oluşturacağı etki ve bu etkinin toplumun kaçta kaçına ulaştığı amaçlanmaktadır.

 

Terör örgütleri eylem tercihlerinde öncelikli olarak gerçekleştirdiği eylemlerin medyatikliğine dikkat etmektedirler. Çünkü kendi kitlelerine ne kadar güçlü olduklarını ve ne kadar büyük eylem yapabildiklerini, istihbarat teşkilatı başta olmak üzere polis, asker ve asayişi kurmak ve korumakla yetkili bütün unsurlara rağmen eylemlerini yapabildiklerini gösterip, kanıtlamaları çok önemlidir. Hiç şüphesiz bu eylemler tarafları nezdinde büyük bir moral etkisi yaratmaktadır. Bunlar dışında terör örgütlerinin kendilerinden olmayan kitleler üzerinde büyük bir bıkkınlık, korku, panik, ortamı yaratmak ve bu ümitsizlik ve çaresizlik ortamından güçlerine güç katarak çıkmayı hedeflemektedirler. En önemli hedefleri ise, insanlar üzerinde bu etkileri yaratma arzusudur.[2] Kitle iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde de terör olayları vardı. Ancak şimdi olduğu gibi kısa bir sürede eylemlerini ve taleplerini dünya kamuoyuna duyurabilme imkânları yoktu.[3]  

 

Medya  ile terör arasındaki  ilişki, her iki tarafın birbirinden menfaatleri doğrultusunda faydalandığı, dönemsel politikalara ve şartlara göre kurulduğu ayrıca bu çıkar ilişkisinin devamlılığının olmadığı, ancak çıkarın varlığı süresince devam ettiği bir ilişki türü olarak ifade etmek doğru olacaktır. Bu tanımın doğrultusunda hareket ettiğimizde terör örgütleri, yaptıkları eylemleri ve propaganda faaliyetlerini yaymak, geniş kitlelere duyurmak  amacıyla medyayı araç olarak kullanırken; medya ise bu faaliyetlerin izlenmesi ve takip edilmesi sonuçu elde ettiği sayısal tiraj oranların karşılığın maddi kazanımlar ve kuruluşunun ismini ön plana çıkmasını sağlamaktadır. Terör örgütleri daha önceleri ideolojisini duyurmak için zor şartlar altında yazılı basın, kaset ve video üzerinde sınırlı sayıda bir iletişim ağı kurarken bugün az emek ile çok büyük kitlelere ulaşma imkanına sahipler. Bugün sadece terör örgütleri değil yasa dışı örgütlerin tamamı neredeyse medyada yer almaktadır. Medyada en çok takip edilen yada tıklanan haberlere bakıldığında ölüm, şiddet, terör, kan ve savaş haberleri  ilk sıraları almaktadır.

 

Bu nedenle medya şiddet ve terör haberlerine kayıtsız kalmamaktadır. Hangi medya aracı olursa olsun hemen hepsi bu tür haberleri sıcak gelişme olarak verilirken, örgüt yöneticilerinin mesajları da önemli bir haber olarak duyurulmaktadır. Bu yaklaşımla terör örgütlerin dolaylı olarak propagandası yapılmakta ve katkıda bulunulmaktadır. Terör ile mücadele konusunda devletler ciddi bir iş birliği yapması gerekir. Bununla birlikte tüm dünyada geçerliliği olacak şekilde Birleşmiş Milletler çatısı altında terörle mücadele anayasası yazılmalıdır.

 

Terörün küresel bir boyut kazandığı günümüzde terör örgütlerin medya araçlarını bu denli kullanmaları ile ilgili gerekli tedbirler alınmasa, dünya büyük bir tehdit altında demektir. Onun için terörle mücadele noktasında uluslararası işbirliği sadece silahlı kuvvetler arasında değil medya araçları alanında da olması  hayati önem taşımaktadır .

 

[1] TAŞDEMİR, E. (2017). ‘‘Sosyal Medyada Terör Propagandası: DEAŞ Örneği’’, sf.735, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 5 (2), 726-752.

[2] Avşar, Z. (2017). İnternet çağında medya, terör ve güvenlik, sf.121, TRT akademi

[3] YAVUZ, F. (2006). Terör Eylemlerinin Kitle İletişim Araçlarında Sunumu, Sf.77, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 

 
Etiketler: MEDYA, ve, TERÖR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
23 Haziran 2022
TEK MİLLET, TEK ORDU !..
06 Haziran 2022
TEL RIFAT VE MÜNBİÇ HAREKÂTI
28 Mayıs 2022
GÜNDEM
16 Mayıs 2022
NATO'NUN YENİ ÜYELERİ İSVEÇ ve FİNLANDİYA
01 Mayıs 2022
GEZİ İHANETTİR !..
16 Nisan 2022
ORTADOĞU
03 Nisan 2022
AZERBAYCAN OLUNCA AMBARGO...
29 Mart 2022
RUSYA - UKRAYNA BARIŞI
14 Mart 2022
ÖLMESİN ÇOCUKLAR
08 Mart 2022
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI !..
25 Şubat 2022
2023 SEÇİMİ
30 Ocak 2022
SAVAŞIN DİLİ
27 Ocak 2022
SAVAŞ ve ÖLÜM
16 Ocak 2022
FOTOĞRAFLA PKK-HDP İLİŞKİSİ !..
11 Ocak 2022
SURİYE BARIŞI
06 Ocak 2022
KADIN ve SAVAŞ
29 Aralık 2021
DESTANIN ADI SARIKAMIŞ
02 Aralık 2021
DOLAR ÜZERİNDEN ERDOĞAN'A OPERASYON!
22 Kasım 2021
TERÖRİST
10 Kasım 2021
KADIN
23 Ekim 2021
ZENGEZUR KORİDORU
20 Ekim 2021
F-35 YERİNE F-16 TEKLİFİ
06 Ekim 2021
PARALI ASKERLER !..
23 Eylül 2021
YEMEN
17 Eylül 2021
3 KARDEŞ 2021 TATBİKATINA İRAN TEPKİSİ!
12 Eylül 2021
ABD mi TALİBAN mı?
04 Eylül 2021
AFGANİSTAN
23 Ağustos 2021
TALİBAN
20 Ağustos 2021
DÜZENSİZ GÖÇ ve SIĞINMACILAR
20 Ağustos 2021
AZERBAYCAN
08 Ağustos 2021
FETÖ ve ALGI
03 Ağustos 2021
ORMAN TERÖRÜ
28 Temmuz 2021
ÇÖZÜM SÜRECİ
15 Temmuz 2021
15 TEMMUZ
06 Temmuz 2021
2021 DUMA SEÇİMLERİ IŞIĞINDA RUSYA
26 Haziran 2021
MAHMUR KAMPI !..
31 Mayıs 2021
DOĞU ANADOLU'DA ERMENİ MEZALİMİ
19 Mayıs 2021
EBU CEMİL
14 Mayıs 2021
KUDÜS
22 Nisan 2021
IRKÇILIK
15 Nisan 2021
SURİYE AŞİRETLERİ TÜRKİYE'NİN YANINDA
01 Nisan 2021
SAVAŞIN KADINLARI ..
01 Nisan 2021
DEVLET EBED MÜDDET!
01 Nisan 2021
BİR VATAN AŞIĞI ZİYA SÖZEN
27 Mart 2021
ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN BİLİNMEYENLERİ
21 Mart 2021
ÖLÜMÜN ADI HALEPÇE !
15 Mart 2021
DEDEMİN DİLİNDEN ERMENİLER
15 Mart 2021
H-D-P !
03 Mart 2021
IRAK'IN KUZEYİ SONRASI HEDEF SURİYE'NİN KUZEYİ
23 Şubat 2021
GARA SONRASI..
16 Şubat 2021
CUMHURİYET SONRASI SİYASİ GELİŞMELER
03 Şubat 2021
UYGUR TÜRKLERİNE ÇİN ZULMÜ !..
03 Şubat 2021
SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLAR !
28 Ocak 2021
AFRİN GÜNLÜĞÜ !..
08 Ocak 2021
SURİYE BARIŞI
06 Ocak 2021
TÜRKİYE - MISIR İLİŞKİLERİ
01 Ocak 2021
PINARBAŞI'NDA BİR GECE !..
16 Aralık 2020
ABD'NİN HAKSIZ YAPTIRIMLARI
11 Aralık 2020
ŞEHİT
30 Kasım 2020
İRAN'LI BİLİM İNSANLARI
25 Kasım 2020
ÖĞRETMEN ÖĞRETENDİR
08 Kasım 2020
SURİYE
28 Ekim 2020
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDİYORUZ
16 Ekim 2020
FETÖ İle Mücadelenin Kilit İsmi: Mahmut Çorumlu
10 Ekim 2020
KOBANİ OLAYLARI
29 Eylül 2020
KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR...
21 Eylül 2020
PKK KİM?
21 Eylül 2020
SURİYE KÜRTLERİ
01 Eylül 2020
DOĞU AKDENİZ'DE TÜRK RÜZGARI
22 Ağustos 2020
TSK'NIN BAŞARISI
15 Ağustos 2020
DOĞU AKDENİZ BEKAMIZDIR
03 Ağustos 2020
ABD VE PKK/YPG için DEAŞ
24 Temmuz 2020
LİBYA'DA BARIŞ !..
20 Temmuz 2020
ERMENİSTAN'IN HEDEFİ YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI
09 Temmuz 2020
İDLİB İZLENİMLERİ !..
28 Haziran 2020
ERMENİLERİN KARABAĞ’DA KÜRT SOYKIRIMI
26 Haziran 2020
ENKS VE PKK/YPG İŞBİRLİĞİ
23 Haziran 2020
PENÇE - KARTAL OPERASYONU (2)
16 Haziran 2020
PENÇE - KARTAL OPERASYONU
14 Haziran 2020
LİBYA'da BARIŞ'ın ANAHTARI
07 Haziran 2020
RUSYA SAVAŞ İÇİN, TÜRKİYE BARIŞ İÇİN SURİYE'DE
05 Haziran 2020
DARBECİ HAFTER ve LİBYA
31 Mayıs 2020
KORONOVİRÜS BİYO-TERÖR OLABİLİR Mİ?
31 Mayıs 2020
ŞEHİDİM !..
28 Mayıs 2020
KARA LEKENİN 60. YILI
25 Mayıs 2020
ÇOCUKLAR ÖLMESİN !
17 Mayıs 2020
MİLLİ ve YERLİ TARIM DEVRİ
11 Mayıs 2020
İNCİ TANEM !..
09 Mayıs 2020
BABAMI ÖZLÜYORUM !..
01 Mayıs 2020
KUT’ÜL AMARE ZAFERİ
23 Nisan 2020
ATAM'IN ARMAĞINA YÜZ YAŞINDA
21 Nisan 2020
NUSRA CEPHESİ !..
19 Nisan 2020
KORONAVİRÜS DENKLEMİ
14 Nisan 2020
SAVAŞIN ÇOCUKLARI !..
09 Nisan 2020
SURİYE SAVAŞI KORONAVİRÜS'ÜNE YENİK Mİ DÜŞECEK?
03 Nisan 2020
COVİD-19 DÜNYAMIZI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK
31 Mart 2020
TERÖRİST BAŞI ÖCALAN'IN İSLAM DÜŞMANLIĞI
26 Mart 2020
TÜRKİYE'SİZ BİR LİBYA SURİYE OLUR
23 Mart 2020
KORONAVİRÜS BİR BİYO-TERÖR ARACI MI?
17 Mart 2020
İSRAİL'İN TOPRAK KAZANIMI DEVAM EDİYOR
02 Şubat 2020
İDLİP DÜŞERSE, DEVRİM HAREKETİ DÜŞER!
09 Ocak 2020
Kasım Süleymani’nin Öldürülmesin Arkasındaki Sır Perdesi
31 Aralık 2019
ASALA ve PKK'NIN İŞBİRLİĞİ
07 Aralık 2019
PKK, İSLAM DÜŞMANIDIR !..
18 Kasım 2019
Sahi Siz HİÇ ŞEHİT OLDUNUZ MU?
09 Kasım 2019
ENERJİ KİMLİK BELGELİ BİNA!
28 Ekim 2019
CUMHURİYET
24 Ekim 2019
SOÇİ MUTABAKATI !..
09 Ekim 2019
EY FIRAT !..
24 Eylül 2019
TARİHE İZ BIRAKAN "AKSAÇLI"
17 Eylül 2019
SURİYE'NİN BİRLİĞİ İÇİN ÜÇLÜ ZİRVE
10 Eylül 2019
ACININ DİLİ TEKTİR !..
05 Eylül 2019
ÇIKMAZ SOKAK SURİYE
25 Ağustos 2019
GÜVENLİ BÖLGE
15 Temmuz 2019
DÜNYANIN ACİL KODU S-400
11 Temmuz 2019
Srebrenitsa Katliamı…
20 Haziran 2019
BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR..
12 Haziran 2019
KARDEŞLİK!
20 Mayıs 2019
19 MAYIS BAĞIMSIZLIK DİRENİŞİ
18 Nisan 2019
Şehit Esma el-Biltaci
11 Nisan 2019
ORTADOĞU'DA OLMANIN BEDELİ
30 Mart 2019
KOD ADI: GOLAN
18 Mart 2019
Dünya Tarihini Değiştiren Savunmanın Adıdır ÇANAKKALE
08 Mart 2019
DERİN YARANIN ADIDIR 28 ŞUBAT
15 Şubat 2019
SURİYE İÇİN ZAMAN BOLİVYA SAATİ
01 Şubat 2019
ÜNİVERSİTELERE PAPAĞAN ALMAYIN !..
28 Ocak 2019
TÜRKİYE - SURİYE İLİŞKİLERİ
17 Ocak 2019
ABD'nin Suriye Tutarsızlığı
29 Aralık 2018
Tarihin En Beyaz Günü SARIKAMIŞ !
09 Aralık 2018
SON EVRENSEL İMPARATOR !..
29 Ekim 2018
BİZİM CUMHURİYET
20 Ekim 2018
İNSANLIK DÜŞMANI PKK'NIN KATİL YÜZÜ !..
30 Eylül 2018
KADİM ŞEHİR CİZRE
21 Eylül 2018
12 EYLÜL GELECEĞE DARBE YAPTI
14 Eylül 2018
9 EYLÜL’de ’’Megalo İdea’’ DENİZE DÖKÜLDÜ
29 Ağustos 2018
PKK TERÖR ÖRGÜTÜ NASIL BİTER?
20 Ağustos 2018
55 YILLIK BASIN ÇINARI YAVUZ DONAT İLE..
04 Ağustos 2018
TESCİLLİ BEBEK KATİLİ PKK
25 Temmuz 2018
AYŞE TATİLDEN BİR DAHA DÖNMEDİ !..
25 Temmuz 2018
ÇANAKKALE RUHUNUN YANSIMASIDIR 15 TEMMUZ
15 Temmuz 2018
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
11 Temmuz 2018
FETÖ ve PKK'NIN BİRLİK TEMELİ
27 Haziran 2018
NEDEN DEVAM ?
16 Haziran 2018
KANDİL, TEK BİR DAĞ DEĞİLDİR !..
05 Haziran 2018
PKK'NIN KÜRT DÜŞMANLIĞI
29 Mayıs 2018
27 MAYIS 1960 DARBESİ
24 Mayıs 2018
DİRENECEĞİZ !..
17 Mayıs 2018
NEKBE
07 Mayıs 2018
24 HAZİRAN, TÜRKİYE'NİN YENİDEN ŞAHLANIŞININ ADIDIR
30 Nisan 2018
24 HAZİRAN KIRINTILARDAN KURTULMA GÜNÜ'DÜR
24 Nisan 2018
Tek Hikayesi Vatan Sevgisi Olan Kişinin Adıdır Ziya Sözen
10 Nisan 2018
1000 YILLIK TÜRK-KÜRT KARDEŞLİĞİ
05 Nisan 2018
KORUCULAR OLMASAYDI !..
31 Mart 2018
TÜRKİYE YANLIŞI BOZAR
19 Mart 2018
ÇANAKKALE DESTANI..
14 Mart 2018
ABD'NİN SURİYE TUTARSIZLIĞI
25 Şubat 2018
PKK’nın ‘‘KÜRT KARTI’’ Afrin’de Tutmadı
01 Şubat 2018
MESKUN MAHAL !..
29 Ocak 2018
AFRİN "Zeytin Dalı Harekatı"
23 Aralık 2017
BİR ACI KIŞ DESTANI: SARIKAMIŞ
11 Aralık 2017
KÜRDİSTAN BAHANESİ İLE BÜYÜK İSRAİL KURULUYOR
24 Kasım 2017
DÜNDEN BUGÜNE GÜVENLİK KORUCULUĞU SİSTEMİ
14 Kasım 2017
AHMET RECEP TEKCAN'I TANIMAK İÇİN ANLAMAK LAZIM!
13 Kasım 2017
SAAT 09:05
31 Ekim 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİ YERYÜZÜNÜN EN SİNSİ EKİBİDİR..
09 Ekim 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ORTADOĞU AJANI !
28 Eylül 2017
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN YENİ PİYONU: BARZANİ
20 Ağustos 2017
AK PARTİ'DE Kİ REVİZYON!
16 Temmuz 2017
PENSİLVANYA ŞEYTANIN ÇOCUKLARI
09 Temmuz 2017
TAŞERON TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ
01 Haziran 2017
DARBE GİRİŞİMİ SAVUNMALARI..
29 Mayıs 2017
DARBEYİ ÜÇ HARFLİLER Mİ YAPTI ?
15 Mayıs 2017
FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALİ CENGİZ OYUNU
02 Mayıs 2017
21 MAYIS KORKUSU SARDI !
25 Mart 2017
DÜN-BUGÜN ÇANAKKALE RUHU
05 Mart 2017
FETÖ+PKK Terör Örgütlerinin Avusturya'daki Faaliyetleri
28 Şubat 2017
VİYANA'DA OSMANLI'NIN AYAK SESLERİ
13 Şubat 2017
40 YILLIK KANLI FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ
27 Ocak 2017
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ ve GENEL FAYDALARI
01 Ocak 2017
SARIKAMIŞ HAREKATI !
23 Aralık 2016
BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR !..
15 Aralık 2016
CESUR ŞEHİDİM !..
01 Kasım 2016
TARİHSEL SÜREÇTE KÜRT AŞİRETLERİ
29 Ağustos 2016
PYD/YPG=PKK’NIN SON KAMUFLAJI SDG Mİ?
11 Ağustos 2016
BİR İHANET HİKAYESİ.. BİR KAHRAMANLIK DESTANI!
06 Haziran 2016
SURİYELİ ÇOCUK
13 Mart 2016
Egemenlik versus TERÖRİZM
13 Ocak 2016
SARIKAMIŞ'TAN MEKTUP !
29 Aralık 2015
ALGI YÖNETİMİ VE GERÇEKLER: GÜNEYDOĞU’DA SON DURUM
21 Kasım 2015
G-20 DEĞERLENDİRMESİ
03 Haziran 2015
MİLLETİ KUCAKLAYACAK EN ÖNEMLİ ANAHTAR!
26 Mayıs 2015
MUTLAK İKTİDAR !..
13 Aralık 2014
KENDİNİ YENİLEMEZSEN, SİLİNİRSİN !..
24 Kasım 2014
EĞİTİMCİLER, DARBE İLE DEĞER BULDU
18 Kasım 2014
KADINA ŞİDDETE HAYIR !..
16 Mayıs 2014
SOMA KAN AĞLIYOR ! GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR..
08 Mart 2014
EHL-İ SÜNNET Mİ, EHL-İ KÜFR MÜ?
10 Şubat 2014
MEVZUU CEMAAT DEĞİL, SEN DAHA ANLAMADIN MI?
28 Kasım 2013
TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ İÇİN, KALİTELİ EĞİTİM
02 Kasım 2013
AB'ye Elveda! ABD'ye Merhaba!
26 Ekim 2013
AĞAÇ SEVENLER Mİ? AĞAÇ'KAKAN'LAR MI?
10 Ekim 2013
'DARBEDENLER'den Olmak Ya da Olmamak!
30 Eylül 2013
Günümüz Osmanlı İmparatorluğu: ABD
06 Eylül 2013
Savaş Zorunlu Olmadıkça CİNAYETTİR..
30 Ağustos 2013
PAŞA, PAŞA! DEVLETİ KURTARABİLİRSİNİZ!..
21 Ağustos 2013
AYNI ÇATI ALTINDA İKİ MİLLETİN BARIŞI..
10 Ağustos 2013
'BARIŞ'LA GELEN BAYRAM
19 Temmuz 2013
Sahnede ABD, Mısır ve Ortadoğu
27 Haziran 2013
Yara Gezi Parkı'nda, Derman Devlette
18 Haziran 2013
ÇINARIMM, BABAM!..
10 Haziran 2013
GEZİ PARKI'NA KUŞBAKIŞI..
05 Haziran 2013
Post-Modern Polis Darbesi!
25 Mayıs 2013
'Büyük Ortadoğu' İçin GÜÇLER BİRLİĞİ
09 Mayıs 2013
Asli Değerimiz Ummetçilik!
30 Nisan 2013
Türkiye Cumhuriyeti
Haber Yazılımı