Haber Detayı
01 Aralık 2021 - Çarşamba 10:17
 
Mamak Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantıları Gündemi
Mamak Belediyesi Meclis Toplantıları başlıyor. Hüseyin Gazi'de Mamak Caddesi'nde bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak olan toplantıların Aralık ayı gündemi şu maddelerden oluşuyor.
Mamak Haberi
Mamak Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantıları Gündemi

 
 Gündem Maddeleri
1

Geçen toplantıya ait Tutanak Özeti.

2 Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Daire Satış İşlemlerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
3 En az son 6 aydır Mamak İlçesinde ikamet eden amatör sporculardan yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alanlara ve bu sporcuların antrenörlerine Belediye Meclisince belirlenecek tutarda ödül verilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
4 Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz hizmet araçlarına şehirlerarası hizmet verdikleri durumlarda akaryakıt ikmali sağlanması için akaryakıt temin kartı verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
5 Başkanlık Makamında kullanılan kiralık ve Resmi Araçların şehirler arası hizmet verdikleri durumlarda akaryakıt ikmali yapılarak dönüşünün sağlanabilmesi amacıyla akaryakıt taşıt tanıma sistemi ile yakıt verilebilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
6

Bozkurt Belediyesi Cenaze aracı talebine ilişkin Başkanlık Yazısı.

7 İlçemiz mahalle muhtarlarının görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duydukları tüketime yönelik ihtiyaçlarının belirli süre ile ve yine belirli tutarda olan kısmına ait fatura asıllarının Belediye’ye sunularak doğrudan tedarikçisine ödenmesi suretiyle 2022 yılı içerisinde her muhtarlık için aylık 350,00 (Üç yüz elli)Tl’lik fatura ödemesinine ilişkin Başkanlık Yazısı.
8

Belediyemizin memur kadrolarında İptal-İhdas yoluyla yapılacak değişikliğe ilişkin Başkanlık Yazısı.

9 Belediyemizde emekliye ayrılan personelden boşalan ve cetvelde yer alan kadrolar Norm Kadro Kütüğünde bulunmadığından söz konusu kadroların iptal edilmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
 
10 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere hazırlanan ücret tarifelerine ilişkin Başkanlık Yazısı.
11 Lalahan Mahallesi, 157 Ada 22 Sayılı Parselin Doğusundaki Park ve Yol Boşluğu Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin Başkanlık Yazısı.
12 Tuzluçayır Mahallesi 50939 Ada 8 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
13 37553 Ada 14 Parsel Hükümet Konağı Çekme Mesafelerinin Yeniden Düzenlenmesine ilişkin Başkanlık Yazısı.
14 Akdere Mahallesi 9210 Ada 18 Parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
15 Çağlayan Mahallesi 36938 Ada Plan Değişikliğine ilişkin Başkanlık Yazısı.
16 Kutludüğün Mahallesi 329 Adanın Güneyinde, Nenek Mahallesi 51543 Ada 1 Parselin Kuzeydoğusunda ve Ortaköy Mahallesi 51232 Adanın Batısında Bulunan Park Alanlarında Doğalgaz Regülatör Alanları Ayrılmasına İlişkin 149 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
17 Yenibayındır Mahallesi 51585 Ada 2 Parseldeki Belediye Hizmet Alanı İle Küçük Kayaş Mahallesi 52216 ada 1 parselin kuzeyindeki Park alanının takasına ilişkin 150 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu. 
18 Karşıyaka/Lalahan Mahallesi 592 Ada 1 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 151 Sayılı Bayındır ve İmar Komisyon Raporu.
19 Pandemi sürecinde Belediyemizce ihtiyaç sahiplerine yapılan sosyal yardımlarla alakalı olarak herhangi bir bütçe ayrılıp ayrılmadığına ilişkin 16 Sayılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporu.
20 Pandemi sürecinde Belediyemizce kirada bulunan işyerlerinin ücret tarifelerinde herhangi bir indirim yapılıp yapılmadığına ilişkin 21 Sayılı Hukuk ve Tarifeler Komisyon Raporu.
21 Belediyemizin ilçemize kazandırmış olduğu kütüphanelerden kaç vatandaşımızın faydalandığına ilişkin 11 Sayılı Eğitim ve Kültür Komisyon Raporu.
22 İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzün 2021 yılı için belirlenen hedeflerin ne kadarı gerçekleştirildiğine ilişkin 12 Sayılı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi Komisyon Raporu.
23 İlçe sınırlarımız içerisindeki ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenmesinde muhtarlarımızla istişare yapılıp yapılmadığına ilişkin 12 Sayılı Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Raporu.
24 Bölgemizdeki Kentsel Dönüşüm Projelerinde kent estetiğine örnek teşgil edecek ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin 11 Sayılı Kent Estetiği Komisyon Raporu.
25 Bölgemizde yapılmakta olan köy konaklarının sayısını ve nerelerde yapıldığına ilişkin 11 Sayılı Yatırım Çalışmaları ve Faaliyetleri Komisyon Raporu.
26 Mamak Belediye Başkanlığımızca 2021 yılında yurt dışı ilişkilerine yönelik çalışmalar kapsamında hangi ülkelere ziyaret gerçekleştirildiğine ilişkin 11 Sayılı Dış İlişkiler Komisyon Raporu.
27 İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan ve esnaflık yapan yabancı misafirlerimizin hangi iş alanında ruhsatlandırıldığına ilişkin 12 Sayılı Esnaf Komisyon Raporu.
28 Belediyemizce yapılan sosyal faaliyetlere bölgemizdeki vatandaşlarımızın katılım oranının ne olduğuna ilişkin 11 Sayılı Yaşlı Kimsesizler ve Sosyal İşler Engelliler Komisyon Raporu.
29 Belediyemizin yapmış olduğu altyapı hizmetleriyle ilgili olarak; kazı taleplerinin nasıl karşılandığı, kazı sonrası yapılan kaplama tamirlerinin nasıl yapıldığı, diğer kurumların yapmış olduğu kazı çalışmaları sonucunda bedellerini nasıl karşıladıklarına ilişkin 11 Sayılı Alt Yapı Komisyon Raporu.
30 2021 yılı içerisinde Belediyemizce yapılarak faaliyete geçirilen veya geçirilmesi planlanan park, oyun alanı ve koşu yolu gibi tesislere hangi isimler verildiğine ilişkin 15 Sayılı İsimlendirme Komisyon Raporu.
31 Belediyemizce hayvancılığı kalkındırmaya yönelik ne tür çalışmaları olduğunu 11 Sayılı Tarım ve Hayvancılık Komisyon Raporu.
32 İlçemiz sınırları içerisinde gürültü kirliliğini önlemeye yönelik ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin 11 Sayılı Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu.
33 Bölgemizdeki gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına yönelik ne tür çalışmalar yapılmakta olduğunu 11 Sayılı Gençlik ve Spor Komisyon Raporu.
34 Belediyemizce 2021 yılı içerisinde asker ailelerine yapılan yardımlardan yararlananların sayısına ilişkin 11 Sayılı AR-GE Komisyon Raporu.
35

2021 yılında tüketici haklarını korumaya yönelik esnaflarımıza ne tür denetimler yapıldığına ilişkin 11 Sayılı Tüketici Hakları Komisyon Raporu.

Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: Mamak, Belediyesi, Aralık, Ayı, Meclis, Toplantıları, Gündemi,
Yorumlar
Haber Yazılımı