Haber Detayı
01 Temmuz 2022 - Cuma 00:56
 
Sincan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantı Gündemi
Sincan Belediyesi Meclis Toplantıları 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Saat 17.00'de Başkanlık Binasında bulunan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan Temmuz ayı meclis toplantılarının gündemi şu şekilde:
Sincan Haberi
Sincan Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantı Gündemi

GÜNDEM

Açılış ve Yoklama.

1- Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.

2- Belediyemiz meclisince kararı alınan, Sinkent Limited Şirketi 'nin Ayni Sermaye Artırımı işleminin iptali ilgili başkanlık yazısı.

3- Belediyemizin, Bordür, Tretuvar, Zemin Kaplaması Döşeme ve Tamiri İşi'nde kullanılmak üzere 3.000.000,00 TL ödeneğin Şartlı bağış olarak alınması ile ilgili başkanlık yazısı.

4- Yunus Emre Mahallesi Abdurrahim Karakoç Sokak No:13 adresindeki 205,20 m² kapalı alanlı hizmet binasının Sincan İlçe Sağlık Müdürlüğü adına yapılan tahsis işleminin iptal edilerek, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereği mezkur taşınmazın 5 yıl süre ile kiralanabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

5- Maliye Hazinesi'nden Belediyemize devri yapılan 1.625,00 m² yüzölçümlü Mustafa Kemal Mahallesi 954 ada 1 parselin, üzerinde yapısı bulunan yapı sahiplerine satılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.

6- Sincan Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi kuruluşu gerçekleşmiş, "Kahve Konağı" adı altında çalışacak olan İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin faaliyetlerine başlayabilmesi için 500.000,00 TL kuruluş sermayesi Sincan Belediye Başkanlığı İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesinin Ziraat Bankası Sincan Şubesindeki TR690001000731975891315001 numaralı hesabına aktarılması ile ilgili başkanlık yazısı.

7- Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi maksadıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.

8- Cumhuriyet Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi, Taş Tepesi Mevki (Temelli), 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili başkanlık yazısı.

9- Gazi Mahallesi, 111 Ada 13 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10- Anayurt Mahallesi 139 ada 282 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.

10 - 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi kapsamında çalıştırılan Sözleşmeli Personele yönelik hazırlanan Sözleşmeli Personel Disiplin Yönetmeliği ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.

12- 29 Ekim Mahallesi 1569 - 1570 adalar arasında bulunan (1493 m²)  yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.

13- Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında, dijital platformlar aracılığı ile sunulan, uzaktan eğitim / etkinlik uygulamalarının vatandaşlarımıza sağladığı katkıların değerlendirilmesi ile ilgili Eğitim Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.

14- Kaliteli ve verimli tarımsal üretimin, güvenli gıda tüketimine etki ettiği “iyi tarım uygulamalarının” çiftçilere ve tüketicilere sağladığı faydaların değerlendirilmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu müşterek raporu.

15- İlçemizde kongre, seminer ve toplantı turizminin geliştirilebilmesine yönelik STK’lar ile birlikte yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarih ve Turizm Komisyonu ile Sivil Toplum Kuruluşları müşterek raporu.

16- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan marketlerde satılan gıda ürünlerindeki şüpheli ürünlerin ilgili birimlerce halk sağlığı göz önüne alınarak denetim yapılması ile ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.

17- Bölgesel kalkınmada, esnaf ve sanatkarların önemi konusunda belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.

18- Toplum sağlığı aşamalarından birisi olan yaşlı sağlığına yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.

19- İlk ve orta öğretimde okuyan öğrencilerin daha sağlıklı yaşam koşullarına erişebilmesi maksadıyla, sporun teşvik edilmesine yönelik belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu müşterek raporu.

Kaynak: Editör: İbrahim Keskin
Etiketler: Sincan, Belediye, Meclisi, Temmuz, Ayı, Toplantı, Gündemi,
Yorumlar
Haber Yazılımı