Haber Detayı
28 Şubat 2021 - Pazar 21:48
 
Sincan Belediyesi Mart Ayı Meclis Gündemi
Belediye meclisimiz, 5393 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.03.2021 Pazartesi günü saat 15.30’da Sincan Belediyesi Kültür Evi (Ahievran Mahallesi 185. Cadde No:1) toplantı salonunda MART ayı olağan toplantısını başlatacaktır.
Sincan Haberi
Sincan Belediyesi Mart Ayı Meclis Gündemi

GÜNDEM

 Açılış ve Yoklama.

 1.  Geçen Toplantıya ait tutanak özeti.
 2.  Belediyemiz bünyesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliğinde konservatuar bölümü açılması planlanmaktadır. Konservatuar açılmasına ilişkin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile belediyemiz arasında iş birliği protokolünün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili başkanlık yazısı.
 3.  Sincan İlçesi Ayaş Yolu Kuzeyinde Kalan Donatı Alanlarına Kat Yüksekliği Belirlenmesine yönelik Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan plan değişikliğine, askı süreci içerisinde Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan itiraz ile ilgili Sincan İlçesi Yunus Emre Mahallesi 1747 ada 1 parsel üzerine yapılması düşünülen Sağlık Tesisinin 5 kat olarak ihale edildiğinden bahisle kat yüksekliğinin 5 kat olarak düzeltilmesine yönelik başkanlık yazısı
 4.  Sincan İlçesi, Temelli Bölgesine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları sınırları içerisinde Yençok: Serbest yapılaşma koşullarında bulunan ”Tüm Kullanımlara” yükseklik belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 5.  Sincan İlçesi, Alcı Mahallesi Gecekondu Önleme Bölgesinde bulunan 296 ada 9 parsel numaralı taşınmazda Ayrık Nizam olması durumunda hem Bitişik Nizam olan diğer evlerle uyum bozukluğu, hem de evlerin küçülecek olması bildirilerek haksızlığa yol açacağı belirtilmiş olup, taşınmazın bulunduğu bölgede yapı nizamı belirtilmeyen alanlara yapı nizamının belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 6.  Temelli/Yenihisar (Tapulama Alagöz) Mahallesi 308 ada 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 7.  Sincan İlçesi, Yenikent/Mustafa Kemal Mahallesi 954 ada 1 no.lu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili başkanlık yazısı.
 8.  Belediyemiz Sivil Savunma Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili başkanlık yazısı.
 9.  Menderes Mahallesi (Yenikent-İmar Tapulamalı) 663 ada 1 numaralı parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu.
 10.  Belediyemiz bünyesinde bulunan sahne aracının, belediyemiz programları dışında uygun olduğu zamanlarda, Sivil Toplum Kuruluşlarının talebi halinde kiralanmasında uygulanacak tarifenin belirlenmesi ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporu.
 11.  Ahi Evran Mah. Dikbayır Sokak, Tepecik Sokak Arası 4071 ada yanında bulunan (490 m²) yeşil alana isim verilmesi ile ilgili İsimlendirme ve Muhtelif İşler Komisyonu raporu.
 12.  Kentleşme ve çevre sağlığı konusunda vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi maksadıyla, belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ilgili Çevre Komisyonu ile Sağlık Komisyonu müşterek raporu.
 13.  Yerel kültürün korunması, geliştirilmesinde; vatandaşların ve STK’ların etkisi ile, belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonu müşterek raporu.
 14.  Medya platformlarının, sosyokültürel yapı ve gençler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporu.
 15.   Ahilik kültürünün özelliklerini ve felsefesini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu ile Tarih ve Turizm Komisyonu müşterek
 16.  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin sağlıklı koşullarda üretilmesi ve ambalajın önemi konusunda vatandaşlarımızın  bilinçlendirilmesi için belediyemizce yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tüketici Hakları Komisyonu ile müşterek raporu.
 17.  Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Çözüm Merkezi’nin vatandaşlarımıza sağladığı yararların değerlendirilmesi ile ilgili Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu raporu.
 18.  Engelli aile bireyi bulunan ailelere yönelik aile eğitim programları düzenlenmesi konusunda belediyemizce yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu ile Eğitim Komisyonu müşterek raporu.
 19.  Sincan’da bulunan sürücü kursları esnafımızın pist alanları gibi sorunlarının araştırılarak çözümü adına yapılabileceklerin belirlenmesi ile ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu raporu.
 20.  Engelli Bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına kullanmış oldukları tekerlekli sandalye gibi araçların belediyemizce ücretsiz olarak bakım ve onarımı yapılması ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Komisyonu raporu.
Kaynak: Editör: Flas Gazetesi
Etiketler: Sincan, Belediyesi, Mart, Ayı, Meclis, Gündemi,
Yorumlar
Haber Yazılımı